Święto Patrona Zespołu Szkół
- Henryka Sienkiewicza
Wprowadzenie do Mszy św.

       Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz, podczas nabożeństwa żałobnego za duszę śp. H. Sienkiewicza w Kościele Mariackim w Krakowie tak powiedział o naszym Patronie: "Wszystko wyśpiewała mu przeszłość Polski: i swoje bohaterskie czyny i swe powszednie, szare, codzienne życie; i dnie swojego pogromu, i wielkie chwile triumfu i chwały, i źródła skąd czerpała moc i podniesienie. A on wchłonął w siebie woń jej łąk i krasę słońca, szum jej borów i lasów - przejął w siebie jej dzieje i przejął ducha, co dzieje te oddaje. Przeszłość, jego piórem zaklęta, stanęła przed nami w powieściach: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Krzyżacy. Henryk Sienkiewicz był malarzem pejzaży i myśli, ale nad talent jego i geniusz wylatywała jego miłość. Miłość była mistrzynią jego umiejętności - "Pytasz, skąd to tak bardzo Polskę rozumiał? Stąd, że ją tak bardzo miłował".

       Umierał ślicznie; śmierć odkryła skarby jego szlachetnej i miłującej duszy. Jak jeden z jego bohaterów, konał bohaterską i chrześcijańską śmiercią z wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Konając odmówił Pod Twoją obronę a na koniec wyszeptał z bólem, ale bez skargi: "Boleśnie mi umierać, nie ujrzawszy wolnej ziemi Polski". I nie ujrzał już więcej tej ziemi, i odszedł od nas"".

       A dzisiaj my, pokolenie żyjące już w wolnej ojczyźnie, cała społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, uczniowie, nauczyciele i rodzice, w 158 rocznicę jego urodzin i czwartą rocznicę nadania jego imienia naszej szkole, chcemy modlić się w intencji naszego Patrona.

       Prosimy więc księdza dziekana o ofiarowanie owoców tej Eucharystii za duszę śp. Henryka Sienkiewicza a także w naszej intencji, abyśmy byli wierni ideałom naszego Patrona.

Czytanie i Psalm

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Poślę wam Ducha Prawdy,
On was doprowadzi do całej prawdy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16, 22-34)

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

       Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.

       O północy Paweł i Sylas modlili się śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. "Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!" - krzyknął Paweł na cały głos.

       Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: "Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?" Odpowiedzieli mu: "Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój".

       Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Oto słowo Boże.

Modlitwa wiernych

1. "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody ..."

Módlmy się za Ojca Świętego, naszych biskupów i cały Kościół nauczający, aby z wielką odwagą przekazywał ludziom pełną prawdę płynącą z Ewangelii Chrystusowej.
Ciebie prosimy ...

2. "Ojczyzna nasza jest w niebie ..."

Módlmy się za Polskę, aby przezwyciężyła wszelkie podziały i kryzysy, aby miała światłych i mądrych przywódców dbających o dobro wszystkich obywateli.
Ciebie prosimy ...

3. "Jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam ..."

Módlmy się za dyrekcję, nauczycieli, katechetów i wychowawców naszego Zespołu Szkół, aby napełnieni mocą Bożą przekazywali wychowankom nie tylko wiedzę, lecz także wartości moralne i duchowe. Ciebie prosimy ...

4. "Radosnego dawce miłuje Bóg ...

Módlmy się za wszystkich pracowników sekretariatu, pracowników technicznych, woźnych, pracowników stołówki, aby otoczenie okazywało im swoją wdzięczność.
Ciebie prosimy ...

5. "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili ..."

Módlmy się za dzieci i młodzież uczącą się, aby wpatrzeni w przykład swojego patrona Henryka Sienkiewicza, oraz ludzi dorosłych zdobywali to, co w życiu najważniejsze i wyrośli na dobrych Polaków i katolików.
Ciebie prosimy ...

6. "Jam jest zmartwychwstanie i życie ..."

Módlmy się za zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pośród nas żyli i pracowali, aby Bóg wynagrodził ich trud nauczania szczęściem wiecznym w niebie.
Ciebie prosimy ...

7. "W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą ..."

Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy nigdy nie ulegali błędnym naukom, lecz szli drogą, którą Chrystus wyznaczył.
Ciebie prosimy ...

Komentarz do czytań

       Dzieje Apostolskie mówią nam o tym jak Paweł i Sylas, z narażeniem życia głoszą Ewangelię zyskując nowych wyznawców Chrystusa.
       Czynią to mocą Ducha Świętego, Pocieszyciela, którego Jezus obiecuje zesłać na Apostołów w dzisiejszej Ewangelii. I zstąpi On w Dniu Pięćdziesiątnicy.

Komentarz na ofiarowanie

       Bogu Najwyższemu, pełni wdzięczności niesiemy dary:

  1. Światło - symbol wiary i wiedzy, którymi żyjemy i które pragniemy zgłębiać.
  2. Kwiaty - wyraz wdzięczności za życie i powołanie.
  3. Emblemat Zespołu Szkół - aby nam przypominał o wartościach, które głosił, i którymi żył nasz patron Henryk Sienkiewicz.
  4. Wino, które stanie się Krwią naszego Pana - najlepszego Nauczyciela.
  5. Chleb - niech się stanie Jego Ciałem, aby nas umacniał duchowo na każdy dzień naszego trudu.

       Przyjmij je, Panie i przemień na Twoją chwałę.