Rok Patrona

 

 

20 lat nam Sienkiewicz patronuje

        

Nasz Jubileusz

 

       18 maja br. świętowaliśmy 20 – lecie nadania imienia Henryka Sienkiewicza naszej szkole. Jubileusz rozpoczął się przemarszem pocztów sztandarowych, społeczności szkolnej i przybyłych gości do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Zygmunta Żółkiewskiego.  Okolicznościową homilię wygłosił ks. Konrad Bulak, który przypomniał sylwetkę Henryka Sienkiewicza podkreślając jego związki z naszymi stronami oraz umiłowanie Ojczyzny, będące wzorem dla wszystkich pokoleń Polaków. Po przejściu do szkoły odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia popiersia Henryka Sienkiewicza. Dalsza część uroczystości miała miejsce na hali sportowej, a złożyły się na nią przemówienie pani dyrektor Elżbiety Widymy, gratulacje i życzenia ze strony przybyłych gości – pana wójta Waldemara Greniuka, pana Stanisława Kowalczyka – wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół sienkiewiczowskich. Rozdane zostały także nagrody w konkursach sienkiewiczowskich zorganizowanych przez naszą szkołę z okazji jubileuszu. Zwieńczenie uroczystości jubileuszowych stanowiła wspaniała część artystyczna, która stanowiła muzyczno-taneczną podróż przez powieści Henryka Sienkiewicza. Po uczcie duchowej nadszedł wreszcie czas na poczęstunek, w którego centrum znalazł się tort jubileuszowy. Nie zabrakło czasu na rozmowy, dzielenie się wrażeniami z obejrzanego widowiska oraz snucia planów kolejnych wspólnych spotkań pod patronatem Henryka Sienkiewicza. 

 

 


 

Odsłonięcie popiersia naszego Patrona

           18 maja 2018 r. podczas uroczystości związanych z obchodami 20 - lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza naszej szkole odbyło się odsłonięcie i poświęcenie popiersia naszego Patrona, które zostało wykonane przez firmę „Road Memory" pana Sławomira Chudoby, a ufundowane przez: księdza Zygmunta Żółkiewskiego, proboszcza parafii św. Mikołaja w Grabowcu, Archikonfraternię Literacką Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, Spółdzielnię Mleczarską ARGO Dorota Skuza, Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Polisa - Życie", Nauczycieli Zespołu Szkół w Grabowcu, Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Grabowcu.


   
          Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: ks. Zygmunt Żółkiewski – proboszcz parafii św. Mikołaja w Grabowcu, pani Ewa Piliszczuk – dyrektor Banku Spółdzielczego w Grabowcu, pani Irena Wójcicka – przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, pani Elżbieta Widyma – dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, Dominika Koszel – uczennica, przedstawicielka społeczności uczniowskiej.

 


 

W związku z przypadającą w maju 2018 r. 20 rocznicą nadania Zespołowi Szkół w Grabowcu imienia Henryka Sienkiewicza, zapraszamy do udziału w konkursach międzyszkolnych. 

 

Poniżej publikujemy regulaminy konkursów. 
 
 
Konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych:
 
 
1.      REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA OKŁADKĘ KSIĄŻKI HENRYKA SIENKIEWICZA
 
 
 
2.      REGULAMIN 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI „TWÓRCZOŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA W PIOSENCE"
 
 
 
 
3.      REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „HENRYK SIENKIEWICZ W ŚWIECIE KOMIKSU"
 
 
Konkursy skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych: 


4.      REGULAMIN                                                                  
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO    „SZCZĘŚCIE JEST ZAWSZE TAM, GDZIE JE CZŁOWIEK WIDZI" – HENRYK SIENKIEWICZ
 
5.      REGULAMIN              
 

 

 
 

Projekt Rok Patrona – realizacja działań

      W maju 2018 roku świętować będziemy jubileusz dwudziestolecia nadania Zespołowi Szkół w Grabowcu imienia Henryka Sienkiewicza. Zaplanowaliśmy wiele inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych, by uczcić ten jubileusz i upamiętnić to ważne dla naszego środowiska lokalnego wydarzenie sprzed lat. 

ZS w Grabowcu tablica 2

      Pierwszym działaniem wokół Patrona była wycieczka „Śladami pisarzy polskich” i wizyta w Oblęgorku – Muzeum Henryka Sienkiewicza. Pałac ten, to dar narodu polskiego na 25-lecie pracy literackiej autora Trylogii. Młodzież klas siódmych szkoły podstawowej uczestnicząca w wycieczce obejrzała pięknie urządzone sale, z których na uwagę zasługują: gabinet pisarza, salon, jadalnia oraz sypialnia. Poza tym uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej poświęconej podróżom przyszłego Noblisty do Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii oraz na kontynent afrykański. Plonem tych podróży są liczne fotografie oraz znane utwory epickie: nowela „Latarnik” i „Wspomnienia z Maripozy” oraz powieść „W pustyni
i w puszczy”.

      Drugim działaniem popularyzującym wiedzę o Patronie był konkurs czytelniczy zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza - Czy znasz twórczość Henryka Sienkiewicza? Przeprowadzono go dotychczas wśród uczniów klasy VII b. Najlepszy wynik i tytuł laureata zdobyli: Roksana Adamczuk i Dawid Tomkiewicz.

       Ponadto został przeprowadzony konkurs „Nam Sienkiewicz patronuje” wśród uczniów klas trzecich gimnazjum, jednak nikt nie zdobył 90% możliwych do uzyskania punktów i dlatego komisja nie przyznała tytułu laureata.

       Pozostałe działania w ramach projektu „Rok Patrona” przewidziano do realizacji w drugim okresie nauki.

 

 

 

20 lat pod patronatem Noblisty

        5 maja 1998 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół w Grabowcu. Szkoła nasza wybrała Noblistę na swojego patrona, ponieważ w jego twórczości spotykamy się z ponadczasowymi wartościami, które są i pozostają bliskie każdemu Polakowi. Nieobojętny był też fakt, że Henryk Sienkiewicz przebywał na naszych terenach, goszcząc w majątku swego przyjaciela, malarza Władysława Czachórskiego.

        W maju 2018 r. będziemy świętować 20 – lecie nadania imienia naszej szkole. Z tej racji przygotowaliśmy szereg inicjatyw i działań, mających na celu uczczenie Patrona i upamiętnienie wydarzeń sprzed lat.

 


 

Działania Edukacyjne w Zespole Szkół

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w związku z Rokiem Patrona 2017/2018

 

 

Data realizacji

Nazwa przedsięwzięcia

Etap kształcenia

Osoby odpowiedzialne

 

przedszkole

luty 2018

Konkurs plastyczny
„Nasz patron”

Oddziały: Oa, Ob

E. Soroka

marzec 2018

Oglądanie fragmentów filmu pt.
„W pustyni i w puszczy”

Starszaki, oddziały Oa, Ob

wychowawcy oddziałów

kwiecień 2018

Przygotowanie kącika patrona
w sali zabaw

Oddziały przedszkolne

wychowawcy przedszkola

maj 2018

Wycieczka śladami Henryka Sienkiewicza do Grabowczyka

Oddziały przedszkolne

wychowawcy przedszkola

 

I etap kształcenia – kl. I-III szkoły podstawowej

marzec 2018

Międzyszkolny konkurs na okładkę książki Henryka Sienkiewicza

Kl. I- III

J. Szatraj, A. Chilewicz, A. Mandziuk

kwiecień

2018

Konkurs pięknego czytania prozy Henryka Sienkiewicza

Kl. III

 

B. Momot, K. Wróbel, J. Sieczkowska, J. Bednaruk vel Bednarczuk

kwiecień

2018

Konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”

Kl. II-III

 

K. Wróbel, J Sieczkowska

maj

2018

Prezentacja postaci z utworów Henryka Sienkiewicza

 

Kl. I

 

L. Marnik, J. Bednaruk vel Bednarczuk

 

II etap kształcenia – kl. IV-VII szkoły podstawowej

16-17.10.

2017

Wycieczka „Śladami pisarzy polskich” – wizyta w Oblęgorku; lekcja muzealna na temat podróży Noblisty.

 

Kl. VII a,b

T. Goździejewska, A .Łaszyńska-Sioma, D. Kodeniec

listopad

2017

Konkurs literacki czytelniczy „Czy znasz twórczość Henryka Sienkiewicza?”.

Kl. VII a,b

T. Goździejewska, A.Łaszyńska-Sioma, D. Kodeniec

styczeń 2018

Konkurs ,,O pióro Henryka Sienkiewicza”.

 

Kl. IV-VII

nauczyciele j. polskiego

luty 2018

Przyroda na kartach powieści,
,W pustyni i w puszczy”.

Kl. V

Z. Bednarczuk, R. Pieczykolan

marzec 2018

Międzyszkolny konkurs na okładkę książki autorstwa Henryka Sienkiewicza (praca w języku angielskim).

Klasy IV – VII

Klasy VI-VII

J. Szatraj, A. Chilewicz, A.Mandziuk

Z. Greniuk (w języku polskim)

marzec 2018

Konkurs na prezentację multimedialną „Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza’.

Kl. IV-VII

I. Karczmarz, M. Pawłowska

kwiecień - maj

Prezentacja prac plastycznych
o tematyce sienkiewiczowskiej.

Kl. IV-VII

Z. Greniuk

kwiecień 2018

Przygotowanie zaproszeń dla gości.

 

J. Szatraj, A. Danilczuk

maj 2018

Rajd pieszy ,,Śladami Henryka Sienkiewicza” do Dańczypola.

klas IV-VI

A. Mandziuk, W. Hołosyniuk,
M. Salińska, B. Jaworska, R. Pieczykolan, K. Karczmarz

18 maja 2018

Jubileusz 20-lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół w Grabowcu

Przedszkole, Kl. I-VII

Kl. II-III gim.

I-III liceum

nauczyciele wszystkich etapów kształcenia

6.06.2017

Rajd pieszy do Grabowczyka i Dańczypola „Śladami Henryka Sienkiewicza”

Kl. VII a,b

 

T.Goździejewska, A.Łaszyńska-Sioma, D. Kodeniec

 

III etap kształcenia - gimnazjum

11.12 2017

Nam Sienkiewicz patronuje”

Kl. 3A,B

T.Goździejewska, A.Łaszyńska-Sioma, D. Kodeniec

30.04.18

Konkurs plastyczny- Postacie
z utworów H. Sienkiewicza

Kl. 3A,B

Z. Greniuk, J. Kanarszczuk

14-18.05. 2018

Rajd pieszy do Grabowczyka „Śladami H. Sienkiewicza”

 

Klasa II-III g.

A.Danilczuk, U.Kwiatkowska,
D. Zapalska, Z. Greniuk, A. Chilewicz, J. Kanarszczuk

marzec 2018

Międzyszkolny konkurs na list w języku angielskim „A letter from Nel”.

Klasy II – III

J. Szatraj, A. Chilewicz, A. Mandziuk, A. Sioma

kwiecień- maj 2018

Prezentacja prac plastycznych o tematyce sienkiewiczowskiej

Kl. 3A, B

Z. Greniuk, J. Kanarszczuk

 

IV etap kształcenia - liceum

14-18.05. 2018

Rajd pieszy do Grabowczyka „Śladami H. Sienkiewicza”

Kl. I LO

A.Danilczuk, U.Kwiatkowska

13.12.17.

Szkolny Konkurs Czytelniczy „Powieści Henryka Sienkiewicza”

LO

Krystyna Zienkiewicz

21.03.18.

Konkurs Literacki „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”

LO

Krystyna Zienkiewicz

 

Grabowiec, 15 października 2017 r.

Opracowała Teresa Goździejewska - szkolny koordynator ds. sienkiewiczowskich