Jubileusz 70 - lecia Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu