LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu - zasady rekrutacji

 

Rekrutacja do klas pierwszych na  rok szkolny 2022/2023  będzie obejmowała absolwentów klas VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej  będą ubiegać się o przyjęcie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, do klasy ogólnej łączonej z rozszerzeniem język angielski, matematyka, geografia lub język angielski, biologia, chemia.

Postępowania rekrutacyjne będą obejmowały m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: tj.; języka angielskiego, geografii, biologii;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 odbywa się zgodnie z terminami postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych ustalonych na podstawie Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty.

załącznik nr 1

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, a w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 3. zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty,
 4. dwie fotografie,
 5. kartę zdrowia.

Aby zostać uczniem klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu należy na adres mailowy. Wnioski i zgłoszenia należy przesyłać w sposób elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie tradycyjnej złożenie w sekretariacie szkoły.

 

1. W dniach od 16 maja do 24 czerwca 2022 r. złożyć w sekretariacie szkoły:

ü  wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna,

ü  oświadczenie o wielodzietności,

ü  dwie fotografie.

2. W dniach od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r. uzupełnić wniosek o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu:

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatka warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności – 14 lipca 2022 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2022 r.
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożonego oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej – 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje:

pod numerem telefonu 84 65 12 417, w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00