PATRON

 

O Dniu Patrona

Nam Sienkiewicz patronuje

          5 maja 1998 roku nadano Zespołowi Szkół w Grabowcu imię Henryka Sienkiewicza. Dlaczego właśnie jego imię?
         Cała twórczość tego pisarza to hymn ku czci naszej Ojczyzny, bohaterskie zmagania narodu z wieloma wrogami na przestrzeni dziejów, to krzepienie serc naszych rodaków w trudnych dla Ojczyzny chwilach, podtrzymywanie nadziei na fakt, że nie wszystko stracone, głęboka wiara w odzyskanie niepodległości przez umiłowaną Polskę.
          Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, uczniowie i ich rodzice postanowili nadać swojej szkole imię Noblisty również dlatego, iż w twórczości tego pisarza spotykamy się z ponadczasowymi wartościami, które są i pozostaną bliskie każdemu Polakowi - miłość do Boga i Ojczyzny, honor, obowiązek, solidarność, rodzina. Nieobojętny jest też fakt, że Henryk Sienkiewicz przebywał w okolicach Grabowca, goszcząc w majątku swojego przyjaciela malarza Czachórskiego. Wieść niesie, że właśnie w okolicach Grabowca powstały niektóre rozdziały powieści "Ogniem i mieczem". Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ś.p. Henryka Sienkiewicza w Kościele Mariackim w Krakowie powiedział m.in. o naszym Patronie tak: "Wszystko wyśpiewała mu przeszłość Polski: i swoje bohaterskie czyny, i swe powszednie, szare, codzienne życie, i dnie swojego pogromu, i wielkie chwile triumfu i chwały, i źródła skąd czerpała moc i podniesienie. A on wchłonął w siebie woń jej łąk i krasę słońca, szum jej borów i lasów - przejął w siebie jej dzieje, i przejął ducha co dzieje te oddaje. Był malarzem pejzaży i myśli, ale nad talent jego i geniusz wylatywała jego miłość. Miłość była mistrzynią jego umiejętności. Umierał ślicznie; śmierć odkryła skarby jego szlachetnej i miłującej duszy. Konając odmówił "Pod Twoją obronę", a na koniec wyszeptał z bólem, ale bez skargi: "Boleśnie mi umierać, nie ujrzawszy wolnej ziemi Polski". I nie ujrzał już więcej tej ziemi, i odszedł od nas."
        Fakt otrzymania tak zaszczytnego imienia zobowiązał całą społeczność Zespołu Szkół w Grabowcu do godnego reprezentowania szkoły w środowisku lokalnym. Staramy się sprostać Jego ideałom. Każdego roku, od chwili otrzymania imienia Henryka Sienkiewicza, w dniu Jego urodzin obchodzimy święto Patrona szkoły.

Henryka Litwin

Henryk Sienkiewicz, portret autorstwa S. I. Witkiewicza Źródło: Wirtualna Polska/Encyklopedia Multimedialna Źródło: Internet Źródło: Internet Źródło: Internet
Źródło: Internet Źródło: Internet Źródło: Internet Źródło: Internet

 

Płaskorzeźbę wykonał Tadeusz Nosko - twórca ludowy z Gminy Grabowiec 

Zaprzyjaźnione szkoły sienkiewiczowskie

SP w Komarowie Osadzie
SP w Juliopolu
SP w Talczynie
SP w Siedliszczu
SP w Szczebrzeszynie
SP w Żmudzi
SP nr 2 w Zamościu
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Świdniku