KALENDARZ ROK SZKOLNY

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

w ZESPOLE SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

 

Lp. Wydarzenie Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1 września 2022r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3 Ferie Zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r. 
4 Wiosenna przerwa świąteczna 6– 11 kwietnia 2023 r.
5 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w kl. III LO 28 kwietnia 2023 r.
6 Egzamin maturalny: język polski, język angielski matematyka,

4, 5, 8 maja 2023 r.

7 Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych  na poziomie rozszerzonym 9 – 22 maja 2023 r.
8 Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023 r.
9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
10 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.