Samorząd Uczniowski - Szkoła Podstawowa

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza 
w Grabowcu

Rok szkolny 2023/2024

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

przewodniczący SU -  Albert Chilewicz
 
zastępca - Julia Derlak

sekretarz – Izabela Burczyk

skarbnik – Anna Steć
 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Joanna Szatraj

 

Rzecznik Praw Ucznia:

Monika Kodeniec-Ogórek

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego