Konferencja naukowa w Lublinie

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie w dniu 8 czerwca br. odbyła się konferencja naukowa „Przypominanie Sienkiewicza".

Ciekawe referaty poświęcone twórczości Noblisty i jego miejscu w kulturze narodowej oraz mistrzowskie interpretacje aktorskie fragmentu „Krzyżaków"  i  „Pana Wołodyjowskiego" w wykonaniu aktorki Anny Świetlickiej z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, kiermasz Wydawnictw Sienkiewiczowskich i dyskusja złożyły się na tytułowe „przypominanie" Sienkiewicza. Inicjatorem konferencji było Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi UMCS, przedstawiciele wojewódzkich władz oświatowych oraz dyrektorzy i nauczyciele poloniści szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza z terenu województwa lubelskiego. Uczestnikami spotkania byli również uczniowie z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Wśród zaprezentowanych na szczególną uwagę zasługiwały następujące referaty:

-„Wiódł nas ku wolnej Polsce" - prof. dr hab. Lecha Ludorowskiego,

- „W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza wobec wzorów edukacyjnych - prof. dr hab. Ewy Kosowskiej z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

- „Motywy Sienkiewiczowskie w parodii i reklamie telewizyjnej" prof. dr hab. Zdzisławy Mokranowskiej z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

           

            Na koniec wywiązała się ożywiona dyskusja, która dotyczyła  właściwego doboru kanonu lektur szkolnych, a zwłaszcza klasyków, do których zalicza się nasz Noblista