Składniki zespołu

 

W zespole funkcjonują:

 • dwie biblioteki z czytelniami oraz dostępem do Internetu,
 • trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • pracownia medialna z dostępem do Internetu,
 • klasopracownia języka niemieckiego,
 • klasopracownia języka angielskiego,
 • klasopracownia języka polskiego,
 • klasopracownia przyrody,
 • pracownia chemiczna,
 • pracownia fizyczna,
 • gabinet pedagoga i logopedy,
 • gabinet psychologa,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • pracownia techniczno - plastyczna,
 • siłownia,
 • sala gimnastyczna,
 • hala sportowa
 • sieć audio - video, satelitarna i telefoniczna,
 • radiowęzeł,
 • świetlica,
 • kuchnia - tel. 84 65 12 010,
 • gabinet pielęgniarski,
 • gabinet dentystyczny.

 

Składniki zespołu

Cechy szczególne:

 • zespół uzyskał certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów" Ośrodka Rozwoju Edukacji, „Szkoła bez przemocy" Grupy Wydawniczej Polskapresse , Fundacji Orange, Mediów Regionalnych i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON, „Prowadzimy WF z klasą" Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Mądre żywienie – zdrowe pokolenie" Polskiego Towarzystwa Dietetycznego, „Szkoła promująca zdrowie" Ośrodka Rozwoju Edukacji, „Lepsza Szkoła" Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego,
 • zespół uzyskał certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (2013 r.),
 • zespół uzyskał certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Lublinie,
 • gimnazjum otrzymało medal "60-lecia LZS",
 • zespół otrzymał puchar Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej za upowszechnianie twórczości H. Sienkiewicza,
 • zespół został odznaczony medalem pamiątkowym 9 PP AK Ziemi Zamojskiej,
 • zespół otrzymał odznakę "Za zasługi dla Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego najpiękniejszych tradycji,
 • gimnazjum uzyskało certyfikaty "Lego", "Cogito", "Ago" ("Czytam", "Myślę", "Działam"),
 • szkoła podstawowa uzyskała certyfikaty "Lego", "Cogito", "Ago" ("Czytam", "Myślę", "Działam"),
 • gimnazjum otrzymało w roku szkolnym 2010/2011 tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów",
 • gimnazjum zespołu posiadało certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2002-2003,
 • szkoła podstawowa i gimnazjum zespołu posiada certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2004-2006,
 • szkoła podstawowa i gimnazjum zespołu posiada certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2008-2009,
 • szkoła podstawowa otrzymała w roku szkolnym 2010/2011 tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów",
 • szkoła podstawowa uzyskała tytuł "Szkoła z klasą",
 • gimnazjum uzyskało tytuł "Szkoła z klasą",
 • zespół sprawuje patronat nad "Regionalną Izbą Pamięci",
 • nauczyciele wypisują świadectwa komputerowo,
 • nauczyciele opracowują tzw. pakiety programowe na dany etap edukacyjny,
 • wychowawcy opracowują tzw. pakiety wychowawcy na dany etap edukacyjny,
 • nauczyciele zdobywają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.