KALENDARZ ROK SZKOLNY

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

w ZESPOLE SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

  

Lp. Wydarzenie Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 1 września 2023r.
2 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące 4 września 2023r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
3 Ferie Zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. 
4 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 02 kwietnia 2024 r.
5 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w kl. IV LO 26 kwietnia 2024 r.
6 Egzamin maturalny: język polski ,matematyka, język angielski,

7, 8, 9 maja 2024 r.

7 Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym 10 – 23 maja 2024 r.
8 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 3 - 14 czerwca 2024 r.
9 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 9 lipca 2024 r.
10 Egzamin ósmoklasisty 14 – 16 maja 2024 r.
11 Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym 10 – 12 czerwca 2024 r.
12 Termin ogłaszania wyników ósmoklasisty 3 lipca 2024 r.
13 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
14 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.