Zapraszamy zainteresowanych uczniów po odbiór karty rowerowej.

Kartę można odebrać w sekretariacie szkolnym, w godzinach pracy szkoły.

 

karta rwerowa fb