IMG 20231123 111323

      23 listopada br. uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w żywej lekcji historii w ramach projektu pn. „Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu – Dumni z Historii”.

     Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania historią lokalną oraz zachęcanie młodzieży do poznawania, często nieznanej i zapomnianej, działalności przodków, walczących w obronie Ojczyzny. Projekt ukierunkowany jest na propagowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz poszerzenie wiedzy na temat Polskiego Państwa Podziemnego i jego bohaterów, przywracanie i podtrzymywanie należnejpodtrzymywanie pamięci o ludziach, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.

     W pierwszej części spotkania Pan Edmund Sitek, kustosz Muzeum, przybliżył uczniom historię tego miejsca. W części drugiej uczestnicy poznali historię wybuchu i przebiegu Powstania Zamojskiego. Trzecim punktem wizyty w Muzeum było obejrzenie wystawy poświęconej m.in. tematyce wojny obronnej 1939 roku, Powstania Zamojskiego 1942-1944, okupacji niemieckiej, wysiedleniom, pacyfikacji wsi, tragicznym losom Dzieci Zamojszczyzny, działalności ZWZ-AK i Batalionów Chłopskich. Ponadto uczniowie mogli zobaczyć wystawę prezentującą eksponaty geologiczne pn. „Skarby Roztocza”.

      Opiekunami wyjazdu byli p. Agnieszka Jałowicka, p. Zofia Bednarczuk i p. Krzysztof Karczmarz.

Galeria