1

      W piątek 24 listopada br. uczniowie klasy V a po raz pierwszy uczestniczyli w debacie klasowej, w której wzięli udział także: pani Ewa Radelczuk (pedagog szkolny), Tomasz Jabłoński (przewodniczący SU w liceum ogólnokształcącym), pani Joanna Szatraj (opiekun SU w szkole podstawowej), Izabela Burczyk (członek SU w szkole podstawowej) oraz pani Dorota Diduch (nauczyciel współorganizujący proces kształcenia). Debatę zorganizowała i poprowadziła pani Beata Jaworska (nauczycielka języka polskiego).

      Temat debaty Niepełnosprawni są wśród nas był nieprzypadkowy. Udział w debacie był dla uczniów klasy V a podsumowaniem cyklu lekcji związanych z lekturą pt. „Katarynka”, która opowiada o losach niewidomej dziewczynki. Ponadto miał związek z przypadającym w dniu 3 grudnia (ustanowionym przez ONZ) Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

    Dlaczego właśnie debata? Otóż debatowanie i przekonywanie może być przyjemnością i dawać radość z rozmowy z drugim człowiekiem. Debatować trzeba więc uczyć się od najwcześniejszych lat szkolnych, bo przecież nie ma nic ciekawszego niż rozmowa z drugim człowiekiem i możliwość zaprezentowania własnego stanowiska.

     Podczas debaty dyskutowano o bardzo wielu aspektach związanych z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Udział w debacie pozwolił naszym uczniom stanąć po stronie osób niepełnosprawnych, zrozumieć ich problemy i przede wszystkim ukształtować postawę tolerancji, akceptacji i szacunku wobec niepełnosprawnych kolegów i koleżanek. Jest to bardzo ważne, ponieważ współczesna szkoła to środowisko, w którym funkcjonują, obok uczniów w pełni sprawnych, dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Podczas debaty wszyscy jej uczestnicy próbowali odpowiedzieć na wiele pytań związanych z niepełnosprawnością, m.in.:

  • Czym jest niepełnosprawność?
  • Jak osoby niepełnosprawne czują się w związku ze swoją niepełnosprawnością – czyli co myślą o sobie, co czują, jak siebie postrzegają?
  • Jakie są potrzeby uczniów niepełnosprawnych w klasie i szkole oraz w ich najbliższym środowisku?
  • Na jakie bariery w klasie, szkole, życiu napotykają osoby niepełnosprawne?
  • Postawy rówieśników wobec osób niepełnosprawnych, czyli jak są traktowane osoby niepełnosprawne przez swoich w pełni sprawnych rówieśników?
  • Talenty osób niepełnosprawnych – czyli co potrafią, co im się udaje, jakie mają lub mogą mieć osiągnięcia i sukcesy?
  • Czego osoby w pełni sprawne mogą uczyć się od niepełnosprawnych?
  • Co dla osób w pełni sprawnych oznacza życie obok niepełnosprawnych?

Debata już za nami, ale temat wciąż aktualny i warty naszej uwagi.

Galeria