20231113 132552
 
    Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, dnia 13 listopada br. został zorganizowany konkurs recytatorski poezji patriotycznej. Jego celem było: zainteresowanie uczniów literaturą patriotyczną; kształtowanie systemu wartości etycznych, estetycznych i duchowych; uczuć patriotycznych; wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z narodem; wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów.

    Do udziału w konkursie zgłosiło się 12 uczniów z klas 4-6. Została powołana komisja w składzie: pani Joanna Kaniowska, pani Beata Jaworska, pani Bożena Momot. Komisja przesłuchała uczestników i wyłoniła najlepsze prezentacje. Wśród uczniów zwycięzcami zostali:

I miejsce - Izabela Burczyk, uczennica klasy 6b,

II miejsce - Jagoda Buczkowska, uczennica klasy 5b,

III miejsce -  Gabriela Guzik, uczennica klasy 4.

 
Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.

Organizator konkursu: Joanna Kaniowska, nauczyciel świetlicy
 

Galeria