1698751589265

      W dniu 25 października odbył się szkolny turniej „Skakanka” dla uczniów klas 4-8. Celem zawodów było propagowanie skoków na skakance jako taniej i ogólnodostępnej formy doskonalącej sprawność fizyczną, pokazanie jednego z systemów rozgrywek zawodów sportowych (system brazylijski), przypomnienie zasad kulturalnego kibicowania. W imprezie uczestniczyło 24 uczniów, podium zdominowały uczennice z oddziału 7 b. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: p. Wojciech Hołosyniuk, p. Wojciech Widyma, p. Krzysztof Karczmarz.