plakat kpp4 1

   W bieżącym roku szkolnym klasa Va i Vb przystąpiły do Miedzynarodowego Projektu Plastycznego „Kreatywne prace plastyczne”, który będzie realizowany jako innowacja pedagogiczna podczas lekcji plastyki. Pomysłodawczynią, organizatorką i koordynatorką projektu jest p. Beata Grzeszczuk-Nędza.

   Innowacja ma na celu prowadzić do zmiany stylu edukacji plastycznej z odtwórczej i szablonowej w twórczą, samodzielną, autentyczną i oryginalną, wyzwalać dziecięcą twórczość, rozwijać wyobraźnię i kreatywność.

   Projekt składa się z 9 zadań. Raz w miesiącu nauczyciel wybierze konkretne zadanie z bloga Kreatywne Prace Plastyczne i powstaną prace inspirowane projektem - na blogu Kreatywne Prace Plastyczne nauczyciel będzie zamieszczał zdjęcia wybranych prac - zachęcamy do śledzenia efektów starań naszych uczniów. Opiekunem projektu w szkole jest p. Magda Steć.