Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu znalazło się wśród laureatów konkursu „Ekopracownia-zielone serce szkoły”. Już wkrótce uczniowie zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu, a dofinansowanie to kwota 50 000 zł.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Ma on na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie m.in. czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii czy niskoemisyjnego transportu.

 

1

„Ekopracownia dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł”

Gratulujemy i cieszymy się. Do zobaczenia już wkrótce w nowej pracowni !!!

 

Oznakowanie zadania logotypy