DSC03703

     23 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2022/2023. Nasze uroczystości rozpoczęły się w kościele Mszą św. podczas której dziękowaliśmy za miniony rok szkolny, a także za długoletnią pracę nauczycieli i pracowników odchodzących na emeryturę: panią Barbarę Fik, panią Katarzynę Pedowską, panią Barbarę Prystupę. Następnie na hali sportowej pani dyrektor Elżbieta Widma podziękowała uczniom, nauczycielom, pracownikom i rodzicom za pracę w minionym roku szkolnym, za wszystkie osiągnięcia i sukcesy. Życzyła wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Wyróżnieni uczniowie liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej otrzymali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a także za udział w konkursach. Rodziców absolwentów klas ósmych uhonorowano Listami Gratulacyjnymi, które Rada Pedagogiczna przyznała rodzicom, szczególnie wyróżniających się uczniów. Uroczystym momentem, była ceremonia przekazania przez absolwentów klas ósmych sztandaru Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, swoim młodszym kolegom,.

      Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej pod opieką pani Zofii Bednarczuk. O oprawę muzyczną wydarzenia zatroszczył się pan Karol Chilewicz. Po zakończeniu części artystycznej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Galeria