Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć ...

C. K. Norwid 

Nie ma szczęścia dyplom K.Litwin

        Karol Litwin, uczeń naszego liceum, zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Nie ma szczęścia bez patriotyzmu", zorganizowanym pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie z okazji jubileuszu 40-lecia Nadania Sztandaru i Imienia szkole.
       Celem konkursu było rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, propagowanie języka polskiego oraz promowanie uzdolnionych młodych twórców. Zadaniem uczestników konkursu (w kategorii: szkoły ponadpodstawowe) było napisanie wiersza lub pracy epickiej inspirowanej słowami generała Władysława Sikorskiego: „Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu".
       Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 1 czerwca br. podczas uroczystej akademii z okazji Jubileuszu Szkoły w Łaszczowie.
       Serdecznie gratulujemy Karolowi i życzymy mu kolejnych sukcesów!
 
       Opiekunem Karola była pani Krystyna Zienkiewicz