1

     W ramach obchodów Jubileuszu 25 – lecia nadania naszej placówce imienia Henryka Sienkiewicza w szkole został zrealizowany projekt edukacyjny pt. „Miasteczko Sienkiewicza”. Autorką projektu jest nauczycielka języka polskiego, pani Beata Jaworska. W ten właśnie sposób wszystkie korytarze szkolne otrzymały miano ulic, alei lub placów, których patronami zostali bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza. Nie ulega wątpliwości, że jest to wspaniały wyraz naszego szacunku wobec patrona szkoły i jego twórczości. Ponadto projekt ten stanowi niebanalną lekcję języka polskiego, podczas której nasi uczniowie poznają bohaterów sienkiewiczowskich w bardzo oryginalny sposób.

Galeria