DSC02373

   W czwartek 2 lutego br. gościliśmy w naszej  szkole niezwykłego gościa. Dzieci spotkały się ze starszym chorążym, z Jednostki Wojskowej 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, panem Waldemarem Pomazanką.

   Pan Waldemar w bardzo ciekawy sposób opowiadał uczniom klas 1-3, na czym polega praca w wojsku, czym zajmują się żołnierze oraz jak trudna i ważna jest ich służba dla Ojczyzny. Dzieci dowiedziały się, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Pan Pomazanka zaprezentował także różne elementy umundurowania i wydawania komend wojskowych. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały opowieści naszego gościa i zadawały wiele pytań. Być może w przyszłości, ktoś z nich zostanie żołnierzem?