1

   W ramach współpracy naszej szkoły z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grabowcu, uczniowie klasy III szkoły podstawowej wraz z wychowawcą Barbarą Kondrat zostali zaproszeni na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które prowadziła pani Katarzyna Kasprowicz - Motowidło. Głównym celem przeprowadzonych warsztatów było rozpoznawanie własnych i cudzych emocji i uczuć oraz nauka prawidłowych reakcji na trudności pojawiające się w relacjach koleżeńskich i społecznych, a także ćwiczenie zachowań asertywnych. Wprowadzeniem do tematu zajęć był film, następnie gry edukacyjne na temat emocji i prawidłowych zachowań społecznych. W drugiej części spotkania dzieci wykonały sympatyczną kartkę, z dedykacją dla osoby, którą darzą przyjaźnią. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały prezenty w postaci kolorowych notesów.

Galeria