IMG 20221110 194956

   W godzinach popołudniowych w dniu 10 listopada br. odbył się kolejny XV Nocny Rajd Niepodległościowy. Początek rajdu zaczął się z miejscowości Skierbieszów, gdzie zapaliliśmy znicze na grobach Józefa Śmiecha ps. „Ciąg" oraz Faustyna Mościckiego, ojca Ignacego Mościckiego - Prezydenta RP. Następnie udaliśmy się do miejscowości Wysokie I skąd rozpoczęliśmy marsz w kierunku Grabowca. Naszą 22-osobową grupę prowadził pan Waldemar Greniuk. W czasie wędrówki dla uczczenia pamięci poległych i pomordowanych zapalaliśmy znicze. Rajd zakończyliśmy tradycyjnie ogniskiem. W tym miejscu chciałbym złożyć szczególne podziękowania panu Waldemarowi Greniukowi oraz Dyrekcji szkoły za pomoc w organizacji rajdu.