6F851F38 E5F6 4019 BA52 951E4C7AAD1D

 

     W piątek,  przed Uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie  klas I-III  wraz z wychowawcami wybrali  się  na cmentarz. Celem wyjścia było zapalenie zniczy oraz złożenie wiązanek na grobach żołnierzy, którzy zginęli w walce o wyzwolenie Polski. Nie zapomnieliśmy także o byłych nauczycielach naszej szkoły, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Galeria