fot

„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”.

                                                                                         William Shakespeare

  Sejm uchwalił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Romantycy czerpali natchnienie do swoich dzieł między innymi z ludowej wyobraźni i kultury. To właśnie z nią wiąże się tradycja pogańskiego obrzędu wywoływania duchów zmarłych, zwana „Dziadami”, którą ukazał w swoim dziele Adam Mickiewicz, uznany za najwybitniejszego twórcę tej epoki.

  Listopad to miesiąc zadumy, nostalgii i refleksji, ukrytych w płomykach zniczy i jesiennych kwiatach, które kładziemy na grobach naszych zmarłych. To szczególny czas poświęcony duszom czyśćcowym. W ten wyjątkowy czas uczniowie klasy VII wraz ze swoją nauczycielką języka polskiego wspólnie przeczytali dzieło A. Mickiewicza pt. „Dziady” (cz. II), które jest ich lekturą obowiązkową. W tajemniczy nastrój utworu uczestników spotkania wprowadziła, specjalnie przygotowana na tę okoliczność, symboliczna dekoracja. Uczniowie z przejęciem czytali kolejne wersy dzieła naszego wieszcza narodowego. Była to na pewno ciekawa forma zapoznania się z lekturą. Wspólne, głośne odczytanie utworu w nietypowej atmosferze pozwoli im lepiej utrwalić  i zrozumieć treść dramatu. Jak widać czytanie polskiej klasyki może być fascynującą przygodą.

Galeria