DSC02086

   Dnia 26 października br. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas II – III oraz rodzice uczniów klas pierwszych. 

   Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci zaprezentowali swoje umiejętności, pod czujnym okiem swoich wychowawców - Jolanty Bednaruk vel Bednarczuk i Jarosława Kudyby. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg ważnych pytań.

   Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania kolorowym ołówkiem dokonała pani dyrektor Elżbieta Widyma. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu. Dowodem były wręczone dzieciom legitymacje szkolne i akty pasowania na ucznia. Najmłodsi otrzymali pomoce dydaktyczne ufundowane przez Dyrekcję szkoły oraz słodycze od Rodziców. Po zakończeniu części oficjalnej pierwszoklasiści udali się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Galeria