mk 

    Maria Konopnicka to polska pisarka, uznawana za jedną z najwybitniejszych poetek okresu realizmu. To także publicystka, tłumaczka, nowelistka, krytyczka literatury, aktywistka społeczna oraz autorka utworów dla dzieci. W swej twórczości pochylała się nad losem ludzi biednych i wykluczonych. Interesowała się sytuacją osób pozbawionych środków do godnego życia. Postulowała, że literatura powinna podejmować aktualne tematy społeczne, a bohaterowie powinni być postaciami wziętymi z życia codziennego. Sama często brała udział w różnych akcjach dobroczynnych. Dokładnie 23 maja 2022 r. minęło 180 lat od urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jej osiągnięcia literackie oraz jej działalność patriotyczną, ustanowił ją patronką 2022 roku.

   W związku z tym społeczność naszej szkoły uhonorowała Marię Konopnicką, recytując jej wiersze podczas tegorocznego Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się
w naszej szkole 26 października. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Konkurs miał na celu:

  • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie uczniów poezją,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • prezentację umiejętności uczniów.

Komisja przeprowadziła konkurs zgodnie z regulaminem i wyłoniła laureatów:

      klasa IV

I miejsce – ex aequo Kamil Popek i Patrycja Kulik

II miejsce – ex aequo Dominika Smoła i Nina Staszczuk

III miejsce – ex aequo Zuzanna Krawczuk i Wiktoria Baj  

      klasa V

I miejsce – ex aequo Maria Swat i Adam Woźniak

II miejsce – Alicja Bednarczyk

III miejsce – Oliwia Maruszczak

      klasa VI

I miejsce – Małgorzata Rachańska

II miejsce – Anita Kaczmara

III miejsce – Nicola Momot

      klasy VII - VIII

I miejsce – ex aequo Wiktoria Bednarczuk i Dawid Stasiuk

II miejsce – ex aequo Zofia Widyma i Damian Bałabuch

III miejsce – Bartłomiej Kołodziej

   

    Wyróżnienia przyznano Lenie Markiewicz, Blance Dajek, Wiktorii Bałabuch, Nikoli Prokop oraz Oliwii Szewc.

    Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego: pani Beata Jaworska, pani Agnieszka Jałowicka, pani Renata Pieczykolan, pani Agata Łaszyńska – Sioma.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy

do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu!

Galeria