53EE50CF C5A8 48B9 B77A 95984805503E

    29 września br. uczniowie klas drugich i trzeciej pod opieką swoich wychowawczyń wybrali się na wycieczkę do kina świętując  w ten sposób Dzień Chłopaka. Po przyjeździe do kina dzieci ustawiły się w kolejce po popcorn i nachosy. O 9.30 rozpoczęła się projekcja filmu ,,Tedi i szmaragdowa tablica". Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, rozwijanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu, a także integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich.