IMG 3335

    We wrześniu przeprowadziliśmy w naszej szkole zajęcia z profilaktyki zdrowotnej. Cel tych działań to uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. Rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania do prowadzenia tego typu akcji, a wiedza o zdrowiu to podstawa do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. W ramach Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnychw szkole podstawowej oraz liceum odbyły się na lekcjach biologii pogadanki, uczniowie obejrzeli także filmy edukacyjne przybliżające temat chorób zakaźnych. Młodsi uczniowie wykonali plakaty i ulotki przedstawiające właściwe zachowania ludzi zapobiegające chorobom. Uczniowie z liceum przygotowali  projekty.

    Na korytarzu szkolnym ustawiona została gazetka informacyjna o chorobach, którymi możemy się zarazić oraz wystawka plakatów i ulotek wykonanych przez naszych uczniów.