img20220902 10254749

 

       Karol Litwin – uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego, zajął I miejsce w Konkursie Literackim dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Województwa Lubelskiego „Bitwa pod Komarowem" zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!