DSC01793

    10 czerwca 2002 r. miał miejsce egzamin teoretyczny uczniów klasy czwartej na kartę rowerową. Egzamin odbywał się pod czujnym okiem policjantów z Posterunku Policji w Miączynie. Wcześniej uczniowie zdawali test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, jego zaliczenie było dopuszczeniem do części praktycznej. Do egzaminu przygotowywał nauczyciel techniki pan Wojciech Widyma.

Galeria