8C233143 2E9C 436A 9C58 508E026BD35C

    08 czerwca uczniowie klas pierwszych spotkali się w GOK-u z członkami klubu Aktywni 50+. Obydwie grupy wiekowe spędziły miło czas. Panie udzielały dzieciom wyczerpujących odpowiedzi na przeróżne pytania, które dotyczyły najczęściej tematów wziętych z życia. Dzieci słuchały również książek czytanych przez członków klubu. Spotkanie to było okazją do kształtowania u dzieci szacunku dla osób starszych oraz wzmocnieniem więzi w społeczności lokalnej.

Galeria