info

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2021/2022, dlatego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników i książek.

Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

Zgodnie z regulaminem podręczniki zniszczone lub zagubione należy odkupić i dostarczyć do biblioteki w określonym terminie.

Uczeń powinien przygotować podręczniki:

- zdjąć okładki, rozprostować wszystkie zagięte karty, wytrzeć gumką podkreślenia ołówkiem, usunąć własne materiały (kartki, zakładki).

Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki: