11

Uczniowie klas I a, I b, II i III a, mieli możliwość obejrzenia zabytków architektury drewnianej i zbiorów etnograficznych z naszego regionu. Poznali także zwyczaje i obrzędy codziennej pracy ludzi minionej epoki. Porównywali życie na wsi dawniej i dziś.

Galeria