REGIONALNY KONKURS HISTORYCZNO – LITERACKI

„Grabowiec w czasach II wojny światowej”

 

20220606 102656

   6 czerwca 2022 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Historyczno – Literackiego „Grabowiec w czasach II wojny światowej” dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Patronat honorowy nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

   Głównym celem konkursu było utrwalenie wspomnień członków rodzin, którzy przeżyli II wojnę światową na terenie Gminy Grabowiec oraz ukazanie wkładu przodków w zachowanie polskości, walkę o odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz trudy życia codziennego. Zadanie konkursowe opierało się na przedstawieniu historii dziejów członka rodziny lub osoby bliskiej rodzinie uczestnika konkursu, związaną z przeżyciami w czasach II wojny światowej, opisujące akcje zbrojne żołnierzy Armii Krajowej, wysiedlenie, Wolną Rzeczpospolitą Grabowiecką, pacyfikację, losy Dzieci Zamojszczyzny, które pozwoliły młodemu pokoleniu spojrzeć w przeszłość i poznać losy bliskich oraz swojej małej ojczyzny jaką jest Grabowiec i otaczające go wsie.

    Pomysłodawczynią konkursu była pani Agata Łaszyńska - Sioma.

Laureaci konkursu:

     w kategorii klas VII - VIII:

I miejsce - Zofia Widyma

II miejsce - Martyna Winiarska

III miejsce  - Dominika Koszel

Wyróżnienia:

Hanna Jakubowska, Maja Pedowska, Zuzanna Nowoświatłowska.

    w kategorii liceum:

I miejsce – Marta Nowak

            Uroczystość podsumowania była okazją do zaproszenia i spotkania się z przedstawicielami organizacji kombatanckich z terenu Gminy Grabowiec: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Grabowcu, panią Małgorzatą Szajuk – przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz panem Waldemarem Greniukiem – emerytowanym nauczycielem historii w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, który wygłosił wykład nt.: Jak pielęgnować pamięć historyczną o Małej Ojczyźnie. 

Galeria