IMG 20220516 095910

   W dniu 16 maja 2022 r. gościliśmy w naszej szkole policyjnego profilaktyka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu - asp. Dariusza Kuropatnickiego. Tematem spotkania, w którym brały udział kl. IV- VIII SP, byłaprzemoc rówieśnicza i zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Policjant uświadomił naszym uczniom, że osoby nieletnie nie są bezkarne i za swoje niezgodne z prawem czynny ponoszą odpowiedzialność przed sądem rodzinnym i nieletnich.