29 kwietnia br. w ramach Ogólnopolskiego Dnia Nowych Technologii w Edukacji nauczyciel informatyki pan Karol Chilewicz i nauczyciel techniki pan Wojciech Widyma zorganizowali i przeprowadzili zajęcia z robotyki i techniki, które miały na celu pokazanie w jaki sposób można zastosować nowe narzędzi informatycznych w procesie nauczania i życiu codziennym. Wychowankowie przedszkola, uczniowie i rodzice uczestniczyli w zajęciach podczas których zademonstrowany był robot Photon zaprogramowany za pomocą języka Scratch. Na zajęciach technicznych poznali jakie zastosowanie ma drukarka 3D oraz mogli konstruować proste obwody elektrycznych.