1

    W okresie od października 2021 r., do marca 2022 r., uczniowie z klas I – III brali udział w programie „Przygotujmy lepszy świat". Jego celem było promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz pokazanie dzieciom, jak drobna zmiana na naszym talerzu może być zarówno korzystna dla naszego zdrowia jak i zaowocować wielką zmianą dla środowiska: przywrócić Ziemi bioróżnorodność, ograniczyć emisję gazów, oszczędzić hektolitry wody oraz uratować tysiące gatunków roślin i zwierząt. W klasach zostały przeprowadzone lekcje zgodne z podstawą programową oraz dostosowane do wieku uczniów. Dzieci również miały możliwość przygotować posiłek wymyślony przez siebie lub na podstawie przepisu zamieszczonego na stronie w/w programu. Koordynatorem programu była p. Dorota Diduch.

Galeria