DSC01481

    13 kwietnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w roku 2007 Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. We wrześniu 1939 r. do sowieckiej niewoli trafiło ponad 15 tys. policjantów, wojskowych, w tym kapelanów różnych wyznań, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza i żandarmerii wojskowej oraz funkcjonariuszy wojskowych i policyjnych służb specjalnych. Dużą część stanowili też oficerowie rezerwy pracujący do września 1939 r. w aparacie państwowym II Rzeczypospolitej. Trafili oni do więzień, a następnie do trzech obozów NKWD – w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Władze ZSRR starały się nakłonić przynajmniej część z nich do współpracy, efekty ich pracy były jednak nikłe, przytłaczająca większość oficerów zachowała niezłomną postawę. Wobec tego 5 marca 1940 r., na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii, Stalin wraz z członkami Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewickiej podjął decyzję o zamordowaniu polskich oficerów. Egzekucje odbywały się w kwietniu i maju 1940 r. Oficerów z Kozielska mordowano w Katyniu, więźniów obozów w Starobielsku przewożono do więzienia w Charkowie, a więźniów z Ostaszkowa do Kalinina, gdzie byli rozstrzeliwani a następnie grzebani w masowych leśnych mogiłach – Piatichatki koło Charkowa i Miednoje koło Kalinina. Pozostałe ofiary mordu były rozstrzeliwane w piwnicach więzień NKWD w Kijowie, Chersoniu i Mińsku a następnie chowane w podkijowskiej Bykowni oraz prawdopodobnie na uroczysku Kuropaty pod Mińskiem. Wraz z wojskowymi i policjantami zamordowano około 7 tys. więźniów cywilnych. W sumie zgładzono wówczas ponad 22 tys. oficerów i przedstawicieli polskiej inteligencji.

    Wśród ofiar zbrodni katyńskiej jest również podporucznik Michał Matras, nauczyciel w przedwojennej szkole w Tuczępach, którego dzisiaj upamiętniliśmy poprzez posadzenie symbolicznego Dębu Pamięci przy kościele pw. Świętej Anny w Tuczępach włączając się w realizację programu ,,Katyń...ocalić od zapomnienia". Uroczystość rozpoczęliśmy od Mszy św., którą sprawował ks. Ryszard Ostasz – proboszcz parafii, następnie przedstawiciel samorządu szkolnego wraz z panią dyrektor Elżbietą Widymą, Proboszczem parafii oraz wójtem Gminy Grabowiec p. Bartoszem Popkiem wzięli udział w posadzeniu Dębu Pamięci. W uroczystości towarzyszyli nam uczniowie klasy 8b, 2LO oraz miejscowi  parafianie. Młodzież naszej szkoły przygotowała, pod kierunkiem nauczycielek historii oraz nauczyciela muzyki, część artystyczną, a uczennica Oliwia Adamczuk wykonała autorską piosenkę nawiązującą do tej strasznej zbrodni.

Galeria