14

   Już od jakiegoś czasu w Grabowcu przebywa grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy. Nasza społeczność szkolna nie pozostaje obojętna na ich trudną sytuację. Pomagamy w każdy możliwy sposób, m.in. angażujemy się w pomoc materialną, staramy się otoczyć ich opieką oraz zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Za nami już pierwsze spotkania z nowymi kolegami i koleżankami z Ukrainy. Przyjęliśmy ich bardzo ciepło i serdecznie, mając nadzieję, że chwile spędzone z nami pomogą im oderwać myśli od tych traumatycznych wydarzeń, których stali się uczestnikami.

   Jednym z działań podjętych w szkole jest pomoc w pokonywaniu bariery językowej między uczniami. Przygotowaliśmy polsko – ukraiński słowniczek szkolny, który ułatwi dzieciom z Ukrainy oraz uczniom naszej szkoły porozumiewanie się w zakresie tematyki szkolnej. Dzieci z Ukrainy chętnie włączyły się w tę akcję i przygotowały gazetkę tematyczną. Ponadto pozwoliliśmy uczniom korzystać z telefonów, aby mogli używać tłumacza w kontaktach z rówieśnikami z Ukrainy.

Galeria