info

    Po okresie nauki zdalnej i przerwie feryjnej od 28 lutego br. uczniowie wracają do zajęć stacjonarnych w szkole. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji, dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki wystosowało list do rodziców i opiekunów.

   W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób z tzw. „kontaktu” z osoba zakażoną na COVID-19 zaktualizowano Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.      Elżbieta Widyma

Dyrektor Zespołu Szkół

       w Grabowcu