info

     Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” kieruje serdeczne zaproszenie dla rodziców uczniów klas VIII na spotkanie on-line ze specjalistami, które odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.  w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.

     Link do telekonferencji zostanie przekazany Państwu przed spotkaniem, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

       Elżbieta Widyma

Dyrektor Zespołu Szkół

       w Grabowcu