fot

Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy,
gdy obejmiemy drugiego cz
łowieka.

Bruno Ferrero