info

Najważniejsze zmiany i zasady w funkcjonowaniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego:

  1. Naukę w trybie zdalnym od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. będą realizować uczniowie  szkoły podstawowej (kl. I – VIII) oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego.
  2. Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić opieki będą organizowane zajęcia świetlicowe. Szkoła umożliwi realizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Warunkiem jest wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.
  3. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. (wniosek rodzica).
  4. Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone stacjonarnie na terenie szkoły.
  5. W szkole będzie można organizować konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  6. W okresie nauki zdalnej można wypożyczać lektury i książki z biblioteki oraz korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego.

Numery telefonów; pedagog: 502 655 134, psycholog: 662 183 210.

 

Zmianie nie uległa praca przedszkola. Pracują stacjonarnie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Elżbieta Widyma