IMG 3096

       Uczniowie klas ósmych realizują innowację pedagogiczną, której celem jest kształcenie właściwych postaw zdrowotno – ekologicznych wśród dzieci z przedszkola. Taka forma ma zachęcać i motywować uczniów do działań przyjaznych przyrodzie i własnemu zdrowiu.Klasa 8a zrealizowała dwa tematy: „Jak zdrowo się odżywiać?" i „Uczymy się segregacji śmieci".

     Uczniowie przygotowując się do zajęć z młodszymi kolegami przypomnieli sobie zarówno zasady zdrowego odżywiania, jak też zachowania, które są przyjazne środowisku. Kolejnym etapem pracy było przygotowanie scenariusza zajęć. Nasza młodzież ma dużo pomysłów, więc opracowanie ciekawych zadań nie sprawiło im problemu. Wykonane zostały różnorodne pomoce dydaktyczne (np.: piramida żywienia, kolorowe pudełka do segregacji śmieci), wyszukane bajki związane z tematem lekcji, piosenki z nauką tańca, a nawetz odpadów powstał Robotek – Ekolog, który z dziećmi rozmawiał.

      Zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze. Młodzież wywiązała się ze swojego zadania bardzo dobrze, a dzieci brały aktywny udział w zajęciach wykazując się dużą wiedzą   z zakresu zdrowia i ekologii.

Galeria