Tabliczka Mnożenia

     W dniach od 1 do 8 października 2021 r. uczniowie klas IV –VII szkoły podstawowej brali udział w ,,XI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia". Jest to akcja edukacyjna, której celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. To przedsięwzięcie organizowane jest w różnych szkołach na całym świecie. Ma ono zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Głównym organizatorem jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego  z Poznania.

    Projekt rozpoczęto we wrześniu. Uczniowie klasy IV a z pomocą nauczyciela matematyki przygotowali gazetkę informacyjną propagującą akcję. Następnie przeprowadzono eliminacje klasowe, w których spośród uczniów wyłoniono ekspertów. Ze względu na czas pandemii konkurs odbył się w klasach w reżimie sanitarnym. Swoje umiejętności w zakresie tabliczki mnożenia uczniowie sprawdzili rozwiązując łamigłówki matematyczne oraz testy indywidualne ze strony organizatora.
     Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia uzyskało 18 uczniów, którzy prawidłowo podali wyniki w wylosowanych przez siebie przykładach (zadania indywidualne na czas). CERTYFIKATY EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA zostały wręczone w klasach.

     Organizacją ,,XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia" w naszej szkole zajęły się nauczycielki matematyki p. Marzena Salińska,  p. Iwona Karczmarz i p. Dorota Zapalska.

Galeria