received 161281532858713 1

     W dniu 6 grudnia  br., uczennica klasy III LO Beata Buczak oraz uczeń klasy I LO Alan Kusy, którzy zostali laureatami konkursu historycznego ,,Wolna-Niepodległa", wzięli udział w uroczystej gali podsumowania ww. konkursu. W gali wręczenia nagród uczestniczyli m.in.: pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, pani Monika Żur – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Poseł na Sejm RP p. Tomasz Zieliński, p. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, organizatorem konkursu był Poseł  na  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński a współorganizatorami: Wojewoda    Lubelski,    Lubelski  Kurator  Oświaty, IPN Oddział w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Opiekę merytoryczną nad pracami konkursowymi sprawowała nauczycielka historii p. Anna Danilczuk

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!