Obraz lider

     Katarzyna Kodeniec – uczennica klasy III LO w Grabowcu, od czerwca 2020 roku do 8 października 2021 brała udział w programie stypendialnym „Lider wiedzy i ochrony środowiska".

    Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska", którego organizatorami są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie ma na celu wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych, a także promowanie wzorowych postaw proekologicznych oraz dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia.

   Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: prof. Przemysława Czarnka- Ministra Edukacji i Nauki, Anny Moskwy- Ministra Klimatu i Środowiska, Beaty Mazurek-Posłanki do Parlamentu Europejskiego 

    Za długą i wytrwałą pracę nad projektem Kasia została nagrodzona wysokim stypendium oraz licznymi nagrodami rzeczowymi. Opiekunem merytorycznym i koordynatorem pracy uczennicy, była nauczycielka biologii – pani Anna Mandziuk.

    W ramach projektu Kasia przygotowała całą paletę działań związanych z lokalną ochroną przyrody:

  • realizowała projekty prośrodowiskowe oraz prozdrowotne, m.in..: brał udział w akcji „Sprzątanie świata" , akcja „#sadziMy" oraz  projekcie „ # SzczepimySię",
  • pogłębiała wiedzę z zakresu ochrony środowiska, m.in. poprzez przeanalizowanie lokalnych formy ochrony przyrody; Kasia wykonała opis pomników przyrody, rezerwatów przyrody oraz analizowała stopień ochrony czynnej i biernej w najbliższej okolicy,
  • promowała czynne postawy proekologiczne, m.in.:. wykonywała budki lęgowe, projektowała i wykonywała ulotki promujące aktywne postawy proekologiczne  (ulotkę dotyczącą problemu smogu oraz ulotkę promującą ochronę pszczół miodnych). Ulotki rozprzestrzeniła wśród lokalnej społeczności,
  • brała czynny udział w zajęciach prowadzonych przez ośrodki edukacyjne związane z ochroną środowiska: udział w projektach ochrony gatunkowej dwóch gatunków zagrożonych wyginięciem realizowanych przez Nadleśnictwo Strzelce,
  • opisywała lokalne formy ochrony przyrody poprzez projektowanie ścieżek przyrodniczych na terenie gminy oraz na terenie ościennych miejscowości,
  • wykazała duży poziom wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez uzyskanie wysokiej średniej z tych przedmiotów na koniec roku szkolnego 2020/2021 – Kasia uzyskała średnią 5,0 z zakresu tych przedmiotów,
  • brała udział w konkursach ekologicznych, przyrodniczych oraz konkursach z zakresu nauk  matematyczno-przyrodniczych. – udział w konkursach „ Gramy w zielone" oraz „Stop pożarom lasów",
  • prowadziła wielomiesięczne badania i obserwacje fenologiczne na 10 gatunkach dzikich zwierząt. W ramach tego zadania wykonywała dokumentację fotograficzną oraz opisywała poszczególne gatunki z uwzględnieniem trybu ich życia i własnych obserwacji ich zachowania,
  • przez okres 5 miesięcy prowadziła codzienną obserwację pogody i zmian klimatycznych,
  • wykonała i samodzielnie pielęgnowała przydomowy ogród złożony z roślin miododajnych oraz prowadziła wnikliwe obserwację gatunków zwierząt, które w nim gościły

Zadania te były realizowane od czerwca  do października 2021 roku, następnie wraz   z opiekunem projektu, uczennica III klasy liceum przygotowała szczegółowe opracowania i sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań a także bogatą dokumentację fotograficzną      i filmową działań projektowych.

     W celu podsumowania swojej pracy Kasia dokonała prezentacji własnych działań. Przygotowała prezentację multimedialną w której dokładnie opisała wszystkie czynności  i zadania, które wykonywała w trakcie pracy nad projektem. Następnie zaprezentowała ją publicznie uczniom klas 8 ( łącznie ponad 40 osób). Młodsi koledzy byli bardzo zainteresowani działaniami starszej koleżanki, zadawali mnóstwo pytań i z ciekawością oglądali prezentację.
     Uczestniczka programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska" podczas swojej prezentacji mogła podsumować kilkumiesięczną pracę nad projektem. Najważniejsze, że pomimo wielu trudów i dodatkowych obowiązków, które musiała podjąć w ramach tej pracy stwierdziła, że był to bardzo ciekawy i owocny czas, który przyczynił się do poszerzenia jej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

     Ważnym aspektem jej pracy był też element uczenia się współpracy i nawiązywania kontaktów. Dzięki projektowi nauczyła się nie tylko współpracy z nauczycielem – opiekunem projektu, poznała także wielu ciekawych ludzi, nauczyła się z nimi współpracować i pomagać bezinteresownie innym. W końcowym etapie projektu wyćwiczyła także inna niezwykle ważną umiejętność – dzielenie się swoją wiedzą. Kasia doskonale poradziła sobie z przygotowaniem prezentacji i zaprezentowaniem jej publicznie. Potrafi więc dzielić się swoją wiedzą   i przekazywać ją innym.

 

Galeria