20211206 114459

    W pierwszych dniach grudnia br. odbył się Szkolny Konkurs Literacki „Najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja”, który skierowany był do uczniów klas IV. Temat konkursu nawiązywał do świątecznego okresu i tradycji związanej z pisaniem listów do Św. Mikołaja.

     Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pięknego listu do Świętego Mikołaja. Każdy list musiał być napisany odręcznie a w liście należało umieścić informacje o sobie oraz o tym, co uczestnik konkursu chce dostać na święta od Św. Mikołaja i uzasadnić swój wybór. Ponadto praca powinna zawierać wszystkie elementy listu.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Alicja Bednarczyk

II miejsce – Maria Magdalena Swat

III miejsce – Nikola Prokop

Przyznano także wyróżnienia, które otrzymali: Oliwia Szpak, Anna Steć i Hubert Surma.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim laureatom gratulujemy!