european label

Nasz projekt eTwinning ponownie nagrodzony!!!

Po spełnieniu wielu wymagań w czerwcu 2021r. projekt „I'm writing I'm sharing"  (realizowany na europejskim portalu eTwinning) otrzymał Krajową Odznakę Jakości i w wyniku selekcji został zaproponowany do odznaki na poziomie Europy. W październiku 2021 r. nasz projekt został doceniony i otrzymał Europejską Odznakę Jakości.

Obie odznaki przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning i są świadectwem pewnego krajowego i europejskiego standardu.

Dzięki podejmowanym w projekcie działaniom uczniowie nie tylko doskonalili umiejętność posługiwania się językiem obcym, ale również poznali zastosowanie różnych nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej.  Przekonali się też, że nauka języka może być świetną zabawą.